Hur vi jobbar


Ett litet företag med bred kompetens och stort nätverk
Det finns många skickliga inredare respektive ljusdesigners, men kombinationen inredare och ljusdesigner är inte lika vanlig. Med en leverantör får man en lösning som är funktionell och estetisk, men också ekonomisk. Beslutsvägarna blir kortare, mindre tid går åt till möten, helhetssynen blir bättre och man får också en del bonuskunskaper, som man annars skulle betala extra för.
Uppdragen kan vara renodlade belysningsuppdrag, men när de innefattar både och är det viktigt att veta hur ljuset samverkar med inredningen.
Drawing Room jobbar helt leverantörsoberoende med fokus på kundens bästa. Med ett väl upparbetat kontaktnät på både produkt- och tjänstesidan kan Drawing Room erbjuda allt från enklare konsultationer till kompletta, ”nyckelfärdiga” lösningar. Varje kund får hjälp i den omfattning som behövs. Många kunder har börjat i liten skala och ökat uppdragets omfattning när de insett nyttan av att anlita Drawing Room.

Exempel på tjänster:

Inredningskonsultation
Ljuskonsultation
Möbleringsplan
Färgsättning
Produktval
Inköp
Projektledning
Provbelysning
Ljusberäkningar
CAD-ritningar
3D-modeller digitalt eller ”in real life”
Renderingar
Via nätverk också tjänster som installation, montering, snickeri, målning, tapetsering, sömnad