Varför är inredning och ljus viktigt?

Lokalerna bör tala samma språk som ett företags affärsidé och företagskultur. En kund som känner igen sig i miljön och känner att förväntningarna uppfylls kommer lättare tillbaks, än en som förväntat sig en annan typ av företag. När inredningen stämmer med verksamheten, arbetsplatserna är ergonomiskt och estetiskt utformade och ljuset fungerar bra, trivs och producerar också de anställda bättre.
Dåligt ljus påverkar vårt mående, vår produktivitet och kan orsaka stress. Äldre armaturer förbrukar betydligt mer energi än moderna, så en investering i nya kan löna sig snabbare än man tror. Den nya tekniken erbjuder många möjligheter, men också en del fallgropar.

Inredning och ljus, inte minst i kombination, har också stor inverkan på hur vi mår i vår kanske viktigaste sfär; hemmet.

Inredning har en mycket djupare funktion och ljus kan också vara estetiskt. Båda påverkar vår arbetsmiljö och hur våra kunder ser på oss. Båda påverkar hur vi mår i hemmets viktiga sfär. En väl genomtänkt ljuslösning ger en bra arbets- och hemmiljö, sänker energikostnaderna och höjer en fungerande inredning ytterligare.
En väl genomtänkt företagsinredning kan stärka ett varumärke. En felaktigt utformad kan ge en helt annan bild av ett företag, än den man lagt ner kraft och pengar på att kommunicera utåt. Väl genomtänkt inredning i hemmet ger både energi och vila. Bra utomhusbelysning ökar både trivsel och trygghet.

Hur kan Drawing Room hjälpa till?